Semtrio Hüküm ve Koşullar

Kullanıcı bu dokümanı dikkatlice okumalıdır. Bu Koşullardaki hiçbir madde ilgili taraflar arasında bir istihdam, temsil ve ortaklık ilişkisi oluşturmaz. Semtrio, Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından sağlanmaktadır.
Büdotek Teknopark, Dudullu OSB Des, 2. Cad. No: 8 D:27 34776 Ümraniye/İstanbul
Site sahibi iletişim adresi: [email protected]

Bir bakışta, kullanıcıların bilmesi gerekenler

Lütfen tüm hüküm ve koşulları okuyunuz.

Bu koşullar yasal olarak bağlayıcı bir şekilde CO2mission’ın kullanımını ve Semtrio (bundan sonra “Site Sahibi” olarak anılacaktır) ile yapılan diğer sözleşmeleri veya yasal ilişkileri düzenler. Büyük harfle yazılan kelimeler bu belgenin ilgili bölümünde açıklanmıştır.

"Semtrio",
subdomainler ve site sahibinin hizmetini sunduğu diğer tüm internet siteleri; mobil, tablet ve diğer akıllı cihaz sistemleri için uygulamalar;
Uygulama Programlama Arayüzü (API);
Hizmet;
Hizmet’in bünyesindeki uygulamalar, örnek dosyalar, içerik dosyaları, kaynak kodları, komut dosyaları, komut kümeleri, yazılımlar ve ilgili her doküman dâhil olmak üzere bu internet sitesini ifade eder.

Kullanım Koşulları

Aksi belirtilmedikçe, bu bölümde detaylandırılan kullanım koşulları CO2mission’ın kullanımı esnasında geçerlidir.

Tekli veya ek kullanım veya erişim şartları özel durumlar için geçerli olabilir ve bu gibi durumlar bu dokümanda ilaveten belirtilir. Kullanıcılar, CO2mission’ı kullanarak, aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır: Kullanıcıların; Müşteri veya İşletme Kullanıcısı olmalarına yönelik bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Kullanım Koşulları kapsamında müşterinin veya işletme Kullanıcısının asıl ve tek muhatabı Semtrio olup yalnızca karbon dengeleme ve fatura tanzimi işlemleri Co2nsensus Ltd (284 Chase Road A Blok 2.Kat, Londra, İngiltere, N14 6HF adresinde olan İngiltere & Galler'de bulunan özel bir şirket(şirketnumarası11740589)) üzerinden gerçekleşmektedir.

Ortaya çıkması muhtemel sorun, zarar veya her türlü hukuk alanı içerisindeki uyuşmazlık hallerinde Müşteri veya İşletme Kullanıcısının başvuruda bulunması gereken tek sorumluluk sahibi Semtrio’dur

Harici Kaynaklara Erişim

Kullanıcılar, Semtrio üzerinden üçüncü şahıslar tarafından sağlanan harici kaynaklara erişebilirler. Kullanıcılar, Site Sahibinin bu kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu nedenle içerikleri ve erişilebilirlikleri hakkında sorumluluğa sahip olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan kaynaklar için geçerli koşullar, içerik ile ilgili hakların tanınması için uygun olanlar da dâhil olmak üzere, her bir üçüncü şahsın hüküm ve koşullarından veya bunların yokluğunda geçerli devlet yasalarından doğar.

Kullanıcı Hakları

Cayma hakkı

İstisnalar söz konusu olmadıkça, Kullanıcı aşağıda belirtilen süre içerisinde (genellikle 14 gün) sözleşmeden herhangi bir sebeple veya gerekçe göstermeden cayma hakkına sahiptir. Kullanıcılar bu bölümde cayma koşulları ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirler.

Cayma hakkının geçerli olduğu kişiler

Aşağıda herhangi bir geçerli istisna belirtilmedikçe, Avrupalı Müşteri statüsündeki kullanıcılara, Avrupa kanunları altında çevrimiçi (mesafeli sözleşme) olarak kabul ettikleri sözleşmeleri belirtilen geçerli süre içerisinde herhangi bir sebeple ve gerekçe göstermeden yasal iptal etme hakkı tanınır. Bu tanıma uymayan kullanıcıların bu bölümde açıklanan haklardan yararlanma hakkı yoktur.

Cayma hakkının kullanımı

Kullanıcılar, cayma haklarını kullanmak için Site Sahibine sözleşmeden cayma nedenlerine dair açık beyan göndermekle yükümlüdür. Kullanıcılar, bu amaçla, bu dokümanın “tanımlar” bölümündeki örnek cayma formunu kullanabilirler. Bununla birlikte, Kullanıcılar sözleşmeden cayma nedenlerine dair açık beyanlarını diğer geçerli yöntemlerle ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Kullanıcıların bu hakkı kullanabilecekleri son başvuru tarihine uymak için cayma süresi sona ermeden önce cayma bildirimini göndermeleri gerekir.

Cayma süresi ne zaman sona erer?

Hizmetin satın alınmasına ilişkin olarak, Kullanıcı cayma hakkından feragat etmediği sürece, cayma süresi sözleşme kabul edildikten itibaren 14 gün sonra sona erer.

Caymanın etkileri

Sözleşmeden uygun biçimde cayan Kullanıcılara, Site Sahibi tarafından, eğer varsa, teslimat ücretleri de dâhil olmak üzere, yapılan tüm ödemeler geri ödenecektir. Bununla birlikte, Site Sahibi tarafından sunulan en ucuz standart teslimat yöntemi dışında bir teslimat yöntemi seçiminden kaynaklanan ekstra ücretler geri ödenmeyecektir. Bu tür bir geri ödeme, fazla gecikmeden ve her durumda, Kullanıcı sözleşmeden cayma kararını bildirdikten sonra 14 günü geçmeyecek şekilde yapılmalıdır. Kullanıcı ile aksi kararlaştırılmadıkça, geri ödemeler ilk işlemi gerçekleştirmek için kullanılan ödeme yöntemi ile yapılacaktır. Her durumda, Kullanıcı bu tür bir geri ödemenin sonucu olarak bir masrafa girmeyecektir. Hizmetlerin satın alımı ile ilgili olarak, cayma süresi sona ermeden önce hizmetin sağlanmasını talep etmesinin ardından cayma hakkını kullandığında Kullanıcı Site Sahibine sağlanan hizmete oranla ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu ödeme, sözleşmede anlaşmaya varılan tutara göre hesaplanacaktır ve sözleşmenin tam kapsamı ile karşılaştırıldığında Kullanıcının caydığı tarihe kadar sağlanan hizmet ile aynı oranda olmalıdır.

Teminatlar

Hizmetler için para iadesi garantisi

Site Sahibi, geçerli yasal haklara halel getirmeksizin, Kullanıcılara memnun kalmadıkları hizmetin satın alımını iptal etme ve sözleşmenin kabul edildiği günden itibaren 15 gün içinde para iadesi alma hakkını verir. Site Sahibi, Ürünün ücretini ilk işlemde kullanılan ödeme yöntemini kullanarak iade edecektir. Kullanıcılar bu hakkı kullanmak için Site Sahibine açık bir bildirim göndermekle yükümlüdür. Bir gerekçe bildirmek zorunlu olmamakla birlikte, Kullanıcıların neden para iadesi garantisi talep ettiklerini açıklamaları rica olunur. Bu tür bir bildirim alındıktan sonra, Site Sahibi para iadesi garantisi için geçerli tüm koşulların sağlandığını doğrulayacak ve sağlanması durumunda, satın alma bedelini iade edecektir. Bu durumda, Kullanıcıların satın alınmış hizmete artık erişimleri olmayacaktır.

Uçuşların İptali

Uçuş iptali, yeniden rezervasyon yapılması veya karbon dengelemesi yapılmış uçuşların iptali durumlarında Site Sahibi tarafından para iadesi yapılmayacaktır.

Ortak Hükümler

Feragat Edilemez

Site Sahibinin bu Koşullar altındaki herhangi bir hakkı veya hükmü beyan edememesi bu hak veya hükümlerden feragat hakkı doğurmaz. Hiçbir feragat bu veya diğer koşullardan birinin feragati olarak kabul edilmeyecektir.

Hizmetin kesintiye uğraması

Site Sahibi, en iyi hizmet düzeyini sağlamak için, bakım, sistem güncellemeleri veya diğer değişiklikler için Kullanıcıları uygun bir şekilde bilgilendirerek Hizmeti kesintiye uğratma hakkını gizli tutar. Site Sahibi, yasaların sınırlar dahilinde, Hizmeti tamamıyla askıya almaya veya durdurmaya karar verebilir. Hizmet durdurulursa, Site Sahibi, geçerli yasalara uygun olarak, Kullanıcılar ile Kişisel Verilerini ve bilgilerini geri çekmek üzere iş birliği yapacaktır. Ek olarak, Hizmet, “mücbir sebepler” (iş bırakma eylemi, altyapı kaynaklı çöküşler veya elektrik kesintileri) gibi Site Sahibinin makul kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı kullanılamayabilir.

Hizmetin yeniden satılması

Kullanıcılar, Site Sahibinin direkt olarak veya yasal yeniden satma programı kapsamında önceden yazılı izni olmadan CO2mission’ın ve Hizmetinin herhangi bir bölümünü yeniden üretemez, çoğaltamaz, kopyalayamaz, satışını gerçekleştiremez veya kötüye kullanamaz.

Gizlilik Politikası

Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Semtrio’nun gizlilik politikasına başvurabilirler.

Fikri mülkiyet hakları

Bu Koşulların belirli hükümlerine halel getirmeksizin, Semtrio ile ilişkili telif hakkı, ticari marka hakkı, patent hakkı ve tasarım hakkı gibi tüm fikri mülkiyet hakları Site Sahibinin veya lisans verenlerin özel mülkiyetidir ve fikri mülkiyete ilişkin geçerli yasalar ve uluslararası anlaşmalar tarafından sağlanan koruma hakkına tabidir. Semtrio ile bağlantılı olan yazılı veya simgesel tüm ticari markalar, tüm diğer markalar, ticaret unvanları, hizmet markaları, marka isimleri çizimler, görseller veya logolar Site Sahibinin veya lisans verenlerin özel mülkiyetidir ve fikri mülkiyete ilişkin geçerli yasalar ve uluslararası anlaşmalar tarafından sağlanan koruma hakkına tabidir.

Bu Koşullarda Yapılacak Değişiklikler

Site Sahibi, bu Koşullarda dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu durumlarda, Site Sahibi, Kullanıcıya değişiklikleri uygun bir şekilde bildirecektir. Bu tür değişiklikler Kullanıcı ile olan ilişkiyi yalnızca gelecekte etkileyecektir. Hizmetin kullanımına devam edilmesi, Kullanıcının revize edilmiş Koşulları kabul ettiğini belirtecektir. Kullanıcılar yapılan değişikliklere bağlı kalmak istemiyorlar ise Hizmeti kullanmayı durdurmakla yükümlüdür. Revize edilmiş Koşulların kabul edilmemesi her iki tarafa da Anlaşmayı feshetme hakkı tanıyabilir. Önceki geçerli sürüm, Kullanıcının kabulünden önceki ilişkiyi düzenleyecektir. Kullanıcı Site Sahibinden tüm eski sürümleri alabilir. Geçerli yasaların gerektirmesi durumunda, Site Sahibi değiştirilmiş Koşulların yürürlüğe gireceği tarihi belirtecektir.

Sözleşmenin devri

Site Sahibi, Kullanıcının meşru menfaatlerini dikkate alarak, işbu Koşullar altındaki hak ve yükümlülüklerin herhangi birini veya tümünü devretme, tahsis etme, yenileme yoluyla devretme veya alt sözleşme düzenleme hakkını saklı tutar. Bu Koşullarda yapılan değişiklikler ile ilgili hükümler bu doğrultuda uygulanacaktır. Kullanıcılar, Site Sahibinin yazılı izni olmadan bu Koşullar altındaki hak ve yükümlülüklerini herhangi bir yolla tahsis edemez veya devredemez.

Kişiler

CO2mission’ın kullanımı ile ilgili tüm haberleşmeler bu dokümanda belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak yapılmalıdır.

Geçerli Kanun

Bu Koşullar, kanun ilkelerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın, bu dokümandaki ilgili bölümde açıklandığı üzere Site Sahibinin bulunduğu konumdaki yasalara göre düzenlenir.

Avrupalı Kullanıcılar için İstisna

Bununla birlikte, yukarıdaki maddeden bağımsız olarak, Kullanıcı, Avrupalı Müşteri statüsünde ise ve mutat meskenindeki yasalar daha yüksek bir tüketicinin korunması standardını gerektiriyorsa, bu yüksek standartlar geçerli olacaktır.

Geçerli Yargılama Yeri

Bu Koşullardan kaynaklanan veya bu Koşullar ile bağlantılı anlaşmazlıklar hakkında münhasır karar verme yetkisi, bu dokümanın ilgili bölümünde açıklandığı üzere, Site Sahibinin bulunduğu yerdeki mahkemelere aittir.

Avrupalı Müşteriler için İstisna

Yukarıdaki madde, Avrupalı Müşteriler ve İsviçre, Norveç ve İzlanda’da bulunan Müşteriler için geçerli değildir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Anlaşmazlıkların dostane çözümü

Kullanıcılar herhangi bir anlaşmazlığı Site Sahibine bildirebilir. Site Sahibi anlaşmazlıkları dostane yollarla çözmeye çalışacaktır. Kullanıcıların hukuki yollara başvurma hakkı hiçbir zaman etkilenmeyecek olmakla birlikte, CO2mission’ın veya Hizmetin kullanımına ilişkin bir anlaşmazlık olması durumunda, Kullanıcıların bu dokümanda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak Site Sahibi ile iletişime geçmeleri rica olunur. Kullanıcı, kısa bir açıklama ile birlikte şikâyet dilekçesini ve eğer mevcutsa, ilgili siparişin, satın alımın veya hesabın detaylarını Site Sahibinin bu dokümanda belirtilen e-posta adresine gönderebilir. Site Sahibi fazla gecikmeden ve teslim aldıktan itibaren 21 gün içinde şikâyeti işleme alacaktır.

Müşteriler için anlaşmazlıkların çevrimiçi çözümü

Avrupa Komisyonu, çevrimiçi satış veya hizmet sözleşmeleri ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan anlaşmazlıkların mahkemeye başvurmadan çözümünü hızlandıran alternatif anlaşmazlık çözümlerini içeren çevrimiçi bir platform kurmuştur. Bunun sonucu olarak, tüm Avrupalı Müşteriler çevrimiçi olarak kabul edilen sözleşmelerden doğan tüm anlaşmazlıkların çözümü için bu platformu kullanabilir. Platforma aşağıdaki linkten erişilebilir.

Tanımlar ve Yasal Referanslar

CO2mission (veya bu Uygulama): Hizmetin tedariğini mümkün kılan site sahibi.

Anlaşma: Site Sahibi ve Kullanıcı arasındaki, bu Koşullar tarafından belirlenen, yasal yönden bağlayıcı ve sözleşmeden doğan tüm ilişkiler.

İşletme Kullanıcısı: Müşteri olarak tanımlanmayan tüm Kullanıcılar.

Avrupalı (veya Avrupa): Vatandaşlıktan bağımsız olarak, Kullanıcıların AB içerisinde fiziksel olarak bulundukları veya kayıtlı ofislerinin AB’de yer aldığı durumlarda geçerlidir.

Örnek Cayma Formu

Kime:
Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Büdotek Teknopark, Dudullu OSB Des, 2. Cad. No:8 D:27 34776
Ümraniye/İSTANBUL
iletiş[email protected]
Ben/Biz işbu cayma formuyla, aşağıdaki ürünlerin/aşağıdaki hizmetin satış sözleşmesinden caydığımı bildiriyorum:
_____________________________________________ (ilgili cayma talebine konu olan ürünlerin/hizmetlerin tanımını girin)
Sipariş tarihi: _____________________________________________ (tarihi girin)
Teslim tarihi: _____________________________________________ (tarihi girin)
Müşterinin ismi/isimleri:_____________________________________________
Müşterinin adresi:_____________________________________________
Tarih: _____________________________________________
(bu form kağıt üstünde gönderiliyor ise lütfen imzalayın)

Site Sahibi (veya Biz)

CO2mission’ı ve/veya Hizmeti Kullanıcılara sunan özel veya tüzel kişi veya kişileri belirtir.

Ürün: CO2mission üzerinden satışa açık ürün veya hizmetler, örneğin fiziksel ürünler, dijital dosyalar, yazılım, rezervasyon hizmetleri vb. Ürünlerin satışı Hizmetin bir parçası olarak sunuluyor olabilir.

Hizmet: Bu Koşullarda ve CO2mission’da açıklandığı üzere CO2mission tarafından sağlanan hizmet.

Koşullar: Tüm diğer ilgili doküman ve anlaşmaları da içeren, ve zaman zaman güncellenen, CO2mission’ın ve/veya Hizmetin bu dokümanda açıklandığı üzere kullanımına ilişkin tüm hükümler.

Kullanıcı (veya Siz): CO2mission’ı kullanan tüm özel veya tüzel kişileri belirtir.

Müşteri: Kişisel kullanım için ürün veya hizmetlere erişimi olan, veya daha genel olarak, ticaret, işletme, meslek veya alanları dışında amaçlar için hareket eden özel kişi statüsündeki tüm Kullanıcılar.